Aihearkisto: Peltometsäviljely

Peltometsäviljelyä maanviljelyn tehostukseksi

Peltometsäviljely (agroforestry) on maataloutta, jossa yksivuotisen viljelyn lomaan istutetaan puita esim. energian, puutavaran, hedelmien tai pähkinöiden tuotantomielessä. Ympäristökeskuksenkin kaltaisen virallisen tahon nettisivuilta löytyi vastikään artikkeli peltometsäviljelystä Suomessa, joka käytännössä on permakulttuuriperiaatteiden soveltamisesta laajamittaisessa maataloudessa.
Kiitoksia siitä Tuomas Mattilalle ja Juuso Joonalle!

”Peltometsäviljely (agroforestry) tunnetaan maailmalla pinta-alaa kohti (energia-, ravinne- ja hiilitaseiden sekä monimuotoisuuden kannalta) tehokkaimpana ruoan, raaka-aineiden ja polttoaineen tuotantomenetelmänä, jossa yksi- ja monivuotiset kasvit hyödyntävät kattavasti maanpäällisen ja -alaisen kasvutilan.

Peltometsäviljely on yleisintä kehitysmaissa, joissa biomassahyödykkeitä on eniten tarvittu, mutta aihetta on viime aikoina tutkittu runsaasti myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Puiden istutuksella pelloille on saavutettu huomattavia etuja sekä karjataloudessa että kasvintuotannossa.”

Lue koko artikkeli täältä.

Advertisement